MAJALAH THE HERALD DILARANG GUNA KALIMAH ALLAH

>> 14 October 2013


Mahkamah Rayuan hari ini telah memutuskan majalah mingguan Katolik The Herald tidak boleh menggunapakai kalimah Allah dalam sebarang penerbitan majalah tersebut. Pengharaman ini selari dengan kehendak umat Islam di Malaysia dalam mempertahankan kesucian kalimah Allah.

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP